Печінка. Атлас та описи ультраструктурної патології

Product Description

Шифр: Z 2901

Автор(-и)/Редактор(-и): M. J. Phillips, S. Poucell, J. Patterson, P. Valencia

Заголовок: The liver. An atlas and text of ultrastructural pathology

Видання/рік/сторінки: Raven Press, 1987, 585 p.

ISBN: 0-88167-302-1

Анотація: Ця книга є класичним атласом ультраструктурної патології клітин при захворюваннях печінки людини. Проілюстрований ряд патологічних станів із особливою увагою до розладів, в яких електронна мікроскопія сприяла здобуттю нових знань або при  яких вона є діагностично корисною. Автори намагалися показати спектр змін, які можуть бути виявлені, особливо це стосується нетипових захворювань. Тексти є лаконічним, а бібліографічні посилання практично повністю містять список опублікованих праць, що стосуються особливостей ультраструктури печінки людини. Атлас містить ключові цитати з клінічних, біохімічних та гістопатологічних особливостей, а результати електронної мікроскопії представлені та інтерпретуються в цьому контексті. Велика частина літератури з експериментальних аспектів захворювання печінки залишена поза увагою, тому що вона достатньо висвітлена в інших посібника.