Kolekcje

Kolekcje

Zbiór polskich wydań

  • Książki i czasopisma polskich wydawnictw w polskim i angielskim językach.
  • Zbiór leksykonów, encyklopedij, słowników, almanachów, atlasów, przewodników, książek referencyjnych z medycyny, farmakologii, biologii.

Zaszczytne miejsce w polskich zbiorach obejmują książki z prywatnej kolekcji znanego polskiego kardiochirurga Zbigniewa Religi uzyskane przy pomocy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi za zgodą żony naukowca.

Bardzo popularne wśród ukraińskich lekarzy książki znanego polskiego uczonego,profesora Andrzeja Szczeklika. Wśród prac uczonego w Bibliotece znajdują się 6 książek z dedykacja autora.

W 2014 roku w Bibliotece odbyła się prezentacja ukraińskiej wersji elektronicznej kompendiuma «Interna». Tłumaczenie oras edycje zrobione przez profesora Anatola Swincickiego przy wsparciu UE pod honorowym patronatem Ambasady RP w Ukrainie i w partnerstwie z Ogólnoukrainska Radą Ochrony Praw i Bezpieczeństwa pacjentów. Ta wersja elektroniczna jest bazą medycyny, opartej na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) chorób wewnętrznych i znajduje się w otwartym dostępie.